Lidingös tidigare tidningshus ombyggt!

Välkänt Lidingöhus har fått nytt innehåll.

Fastigheten Lejonet 28 är välbekant för de flesta på Lidingö. Mittemot stadshuset ligger den, och var tidigare känd som Lidingö Tidnings hus. Nu är tidningen nedlagd och på uppdrag av Marginalen fastigheter har vi varit arkitekter för ombyggnad av huset. Utåt signalerar nya takkupor att huset har moderniserats. De nya butiksfönstren i den tidigare källaren visar också hur huset så småningom kommer att visa upp sig mot Lejonvägen när den nya detaljplanen för Lejonvägen, som hänger ihop med kommunens planer för Lidingö centrum, blir klar.

av Ola Andersson