Herman Arfwedson

+46-(0)70-756 87 60

Arkitekt MSA, född 1973

Studier

 • 1996–2000 Samhällsplanerarlinjen, Stockholms Universitet
 • 2000–2001 Arkitektskolan, LTH i Lund
 • 2001–2006 Arkitektskolan, KTH i Stockholm
 • 2004–2005 Faculdade de Arquitetura, Universidade do Porto, Portugal

Projekt

 • Drottningholms Slott, dokumentation 2002-03 (Ove Hidemark Arkitektkontor)
 • Solna City, stadsutveckling 2006 (WSP Arkitektur)
 • Kv Siktet, fastighetsförädling, ombyggnad av industri till kontor 2006 (WSP Arkitektur)
 • Hotell i Torsby, programskiss 2006 (WSP Arkitektur)
 • RM Bilsevice, om- och tillbyggnad av bilverkstad 2007 (WSP Arkitektur)
 • Kv Sågtorp, stadsutveckling, Täby kommun, parallellt uppdrag, 2007 (A1 Arkitekter)
 • Non Solo Bar, inredning av kafé på Danshögskolan 2007 (A1 Arkitekter)
 • Huvudkontor för Investor AB, inredningar 2007-08 (A1 Arkitekter)
 • Kv Korsspindeln, stadsutveckling med stadsradhus för Småa AB 2007-  (A1 Arkitekter)
 • Kungsängens infartsparkering, SL och Upplands Bro kommun 2008 (A1 Arkitekter)
 • HSB Norra Storstockholm, ombyggnad och inredning av kontor 2008 (A1 Arkitekter)
 • Hågelby-Lindhov-Eriksberg, stadsutveckling, Botkyrka kommun 2008 (A1 Arkitekter)
 • Kv Rännilen 15, ombyggnad och inredning av kontor 2009 (A1 Arkitekter)
 • Librobäck i Uppsala, exploateringsförslag, parallellt uppdrag 2009 (A1 Arkitekter)
 • Eds allé, stadsutvecklingsprojekt, Upplands Väsby 2009 - (A1 Arkitekter)
 • Allmogen, förtätningsprojekt, Jakobsberg 2010 (A1 Arkitekter)
 • Sadelmakaren, detaljplan för enbostadshus i Rissne, Sundbyberg kn 2009- (A1)
 • Höjden 10, ombyggnad och inredning av kök 2010 (A1 Arkitekter)
 • Edsby-Sättra, strategisk planstudie, Upplands Väsby kommun 2010 (A1 Arkitekter)
 • Karolinska Institutet, områdesanalys och utredning nytt lab, Akademiska Hus 2010 (A1)
 • Kolonnen 9, bygglov vindsinredning 2010 (A1 Arkitekter)
 • Översiktsplan Umeå, fördjupning för de centrala stadsdelarna, Umeå Kn. 2010 (A1)
 • Lofsdalen, planskiss 2010 (A1 Arkitekter)
 • Vattuormen 20, lägenhetsombyggnader 2010 (A1 Arkitekter)
 • Vikingstad, strukturstudie, förstudie för Linköpings översiktsplan 2010 (A1 Arkitekter)
 • Hägerberget 56, bygglov vindspåbyggnad 2010 (A1 Arkitekter)
 • Lövsmygen 1, vindsinredningar och lägenhetsombyggnader 2011 (A1 Arkitekter)
 • Barken 1, flerbostadshus i Umeå 2011 (A1 Arkitekter)
 • Lejonet 28-30, studie av ny bebyggelse i Lidingö centrum 2012 (A1 Arkitekter)
 • Trojenborg 11, vindsinredning och terrass 2014 (Andersson Arfwedson arkitekter)
 • Smeden 2, vindsombyggnad 2014 (Andersson Arfwedson arkitekter)
 • Asken 5, inventering, vindsbygglov samt ombyggnad av lägenhet och lokaler (Andersson Arfwedson arkitekter)

Utställningar

Nya Stadsbyggnadskontoret III, Färgfabriken, Stockholm 2004

Övrigt

Medlem av juryn för "Årets HSB-projekt" 2006–07