Projekt

Kv. Tegeludden, Stockholm

Redaktionslokaler för tidningsförlaget TTG i Värtan