Projekt

Årstaskogen, Stockholm

­Ett sätt att kombinera stad och naturreservat som gagnar alla.

Alby koloniområde, Botkyrka

Prat och larmrapporter kan inte ersätta analys och konkreta idéer.

Kv. Härjedalen 16, Lidingö

Nytt flerbostadshus ersätter gammalt parkeringshus i Torsvik på Lidingö

Cermonimästaren och Storsiren, Stockholm

Sjutton radhus i suterräng

Kv. Storavan, Stockholm

Förslag till ny bebyggelse


Situation Sthlm, Stockholm

I samband med Situation Sthlms 20-årsdag får tidningen för första gången ett permanent hem.

Traneberg, Stockholm

Vidängsvägen à la Andersson Arfwedson och Folkhem

Östra Sala backe 2, Uppsala

Tretton urbana enbostadshus

Kv. Mursmäckan, Stockholm

Ett bättre sätt att bygga staden inåt.

Kv. Marsken, Sollentuna

Flerbostadshus i två färgstarka kvarter

Drabanten, Nynäshamn

Tillsammans med Småa AB bedriver vi fortsatt utvecklingsarbete kring det urbana enbostadshuset. Kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp, som till­del­ades utnämningen "årets Stock­holms­­­­byggnad 2012", får nu efterföljare i Nynäshamn.


Lynx Asset Management, Stockholm

Inredning för 10-talet på exklusiv adress vid Norrmalmstorg.

Farsta 2:1, Stockholm

Att länka samman Farsta mot Skarpnäck

Rodebjer, Stockholm

Rodebjers stockholmsbutik är tänkt mer som ett hem för Rodebjer, en ram i vilken Rodebjers kollektioner och den idévärld de kommer ur skall kunna visas ...

Kv. Sadelmakaren, Sundbyberg

Urbana enbostadshus i Västra Rissne

Kv. Korsspindeln, Stockholm

Bostäder som kopplar samman stråk i Hammarbyhöjden

Kv. Tegeludden, Stockholm

Redaktionslokaler för tidningsförlaget TTG i Värtan

Skepparholmen hotell & konferens, Nacka

Hotell med sjöutsikt åt alla håll