Projekt

Ett bättre naturreservat i Årstaskogen

­Ett sätt att kombinera stad och naturreservat som gagnar alla.

Utsatta områden: vad kan vi göra?

Prat och larmrapporter kan inte ersätta analys och konkreta idéer.

Ett hem för Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Ombyggnad av ett våningsplan i kv Asken 5.

Kv. Härjedalen 16, Lidingö

Nytt flerbostadshus ersätter gammalt parkeringshus i Torsvik på Lidingö

Cermonimästaren och Storsiren

Tjugo radhus i suterräng.

Kv. Snurrebock 19, Stockholm

Restaurering av villa på Ekorrvägen i Bromma

Kv. Storavan

Förslag till ny bebyggelse


Kontorsinredning till Situation Sthlm

I samband med Situation Sthlms 20-årsdag får tidningen för första gången ett permanent hem.

Rinkebydalen, Stockholm

Hur man bryter isoleringen mellan stadsdelarna i Stockholms förorter

Stadsradhus i Kärrtorp

Ett bättre sätt att bygga staden inåt.

Bostäder i Silverdal, Sollentuna

Flerbostadshus i två färgstarka kvarter

Kontorsinredning till Lynx Asset Management

Inredning för 10-talet på exklusiv adress vid Norrmalmstorg.

Att länka samman Farsta mot Skarpnäck

Enligt Stockholms översiktsplan ska Farsta få tydligare samband till omgivande stadsdelar. Vi har gjort ett förslag på hur det kan förverkligas och samtidigt ge 1950 nya bostäder.

Där staden möter landsbygden

Planprogram för Hågelby, Eriksberg och Lindhov

Butik för Rodebjer, Stockholm

Rodebjers stockholmsbutik är tänkt mer som ett hem för Rodebjer, en ram i vilken Rodebjers kollektioner och den idévärld de kommer ur skall kunna visas ...

Enbostadshus i Nacka

På en skogstomt ligger denna slanka villa kring en stensatt uteplats som vänder sig mot en vacker skogsbacke i sydväst.

Hågelby-Lindhov-Eriksberg

Framtagning av planprogram, på uppdrag av Botkyrka kommun

Kvarteret Sadelmakaren, Sundbyberg

Urbana enbostadshus i Västra Rissne

Kvarteret Korsspindeln, Hammarbyhöjden i Stockholm

Attraktiva bostäder som kan bidra till en tätare stad, och samtidigt koppla samman de viktigaste gatorna i Hammarbyhöjden till ett sammanhängande stråk.

Strategisk planstudie för Väsby Sjöstad

Hur Upplands Väsby kan växa västerut mot Mälaren.

Kvarteret Tegeludden, Stockholm

Redaktionslokaler för tidningsförlaget TTG i Värtan.

Kv. Lindansaren

Köksinredning i kv. Lindansaren, Stockholm

Hillesskär

Restaurering av kulturhistoriskt intressant 1800-talsvilla på Färingsö.

Kv. Myrstacken

Ombyggnad av vindslägenhet

Takterrass i sydväst

Vår beställare ville bygga en takterrass och vi hjälpte dem genom bygglovsprocessen. Eftersom gårdsflygeln där de ville bygga terrassen ligger på s.k. "prickmark", d ...

Bensvarvaren, Mälarhöjden

En långsträckt, fristående tillbyggnad i marknivå blev lösningen på en trångt och slutet hus i Mälarhöjden.


Kv. Loket 16

Funkisetta i ny kostym

Kv. Fikonträdet 1, Täby

Påbyggnad av ateljé och ombyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad för Skepparholmen hotell & konferens

Hotell med sjöutsikt åt alla håll