Projekt

Ett bättre naturreservat i Årstaskogen

­Ett sätt att kombinera stad och naturreservat som gagnar alla.

Utsatta områden: vad kan vi göra?

Prat och larmrapporter kan inte ersätta analys och konkreta idéer.

Kv. Storavan

Förslag till ny bebyggelse


Rinkebydalen, Stockholm

Hur man bryter isoleringen mellan stadsdelarna i Stockholms förorter

Östra Sala backe 2

Tretton urbana enbostadshus

Innerstadens första nybyggda enbostadshus i Norra Djurgårdsstaden.

Vi tar enbostadshuset till nästa nivå tillsammans med Åke Sundvall AB

Att länka samman Farsta mot Skarpnäck

Enligt Stockholms översiktsplan ska Farsta få tydligare samband till omgivande stadsdelar. Vi har gjort ett förslag på hur det kan förverkligas och samtidigt ge 1950 nya bostäder.

Där staden möter landsbygden

Planprogram för Hågelby, Eriksberg och Lindhov

Hågelby-Lindhov-Eriksberg

Framtagning av planprogram, på uppdrag av Botkyrka kommun

Kvarteret Sadelmakaren, Sundbyberg

Urbana enbostadshus i Västra Rissne

Vikingstad, Linköping

Ett alternativ till förorten och villamattan 

Kvarteret Korsspindeln, Hammarbyhöjden i Stockholm

Attraktiva bostäder som kan bidra till en tätare stad, och samtidigt koppla samman de viktigaste gatorna i Hammarbyhöjden till ett sammanhängande stråk.

Strategisk planstudie för Väsby Sjöstad

Hur Upplands Väsby kan växa västerut mot Mälaren.