Projekt

Årstaskogen, Stockholm

­Ett sätt att kombinera stad och naturreservat som gagnar alla.

Alby koloniområde, Botkyrka

Prat och larmrapporter kan inte ersätta analys och konkreta idéer.

Kv. Storavan, Stockholm

Förslag till ny bebyggelse


Rinkebydalen, Stockholm

Hur man bryter isoleringen mellan stadsdelarna i Stockholms förorter

Östra Sala backe 2, Uppsala

Tretton urbana enbostadshus

Farsta 2:1, Stockholm

Att länka samman Farsta mot Skarpnäck

Hågelby-Lindhov-Eriksberg, Botkyrka

Framtagning av planprogram

Kv. Sadelmakaren, Sundbyberg

Urbana enbostadshus i Västra Rissne

Vikingstad, Linköping

Ett alternativ till förorten och villamattan 

Kv. Korsspindeln, Stockholm

Bostäder som kopplar samman stråk i Hammarbyhöjden

Väsby Sjöstad, Upplands Väsby

Hur Upplands Väsby kan växa västerut mot Mälaren