Projekt

Kv. Mursmäckan, Stockholm

Ett bättre sätt att bygga staden inåt.

Uppdragsgivare: Småa AB

Projektet har blivit valt till Årets Stockholmsbyggnad 2012.
 DN 120323 Svenska Högarna
 Arkitektur nr 2 2012 Svenska Högarna